Metropol yerlileri: adı üzerinde metropollerde doğup büyüyen, -Allah gecinden versin- ölen halk. Günümüzde dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olarak milyonlarca hatta milyarlarca metropol yerlisi bulunur. Bunların özellikleri kabileden kabileden değişmekle birlikte, üç aşağı beş yukarı şöyledir:

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

İlk doğduklarında biraz tipsizlerdir, ama sonradan şekillenir, tadından yenmez olurlar.

GÜNLÜK HAYAT:

Günleri daha çok muzırlık yapmakla geçer.

Ama ev işlerine yardım ettikleri de olur.

Çok nadir olarak uyudukları görülür.

Spor günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

TOPLUMSAL HAYAT:

Sürü halinde yaşamaya bayılırlar.

BESLENME:

Et, ot, ne bulurlarsa yerler valla.

BARINAK:

Kendi yaptıkları çadırlarda yaşarlar.

EKONOMİ:

Metropol yerlilerinin ekonomik hayatı hayvancılığa dayanır.

Balıkçılık da başlıca geçim kaynakları arasındadır.

KÜLTÜR ve SANAT:

Duvar süsleme en önemli sanat faaliyetleridir.

GİYİM KUŞAM: 

Metropol yerlilerinin kendilerine özgü giysileri vardır:

Ayrıca süslenme şekilleriyle de diğer topluluklardan ayrılırlar.

İNANÇ:

Dinleri tek tanrılı olup, yılın belli zamanında tanrıları için kurban keser ve oturup afiyetle yerler.

TOPLUMLAR ARASI İLİŞKİLER:

Metropol yerlileri barışçı topluluklar olup savaştan hiç hoşlanmazlar. Ama gerektiğinde savaşa da hazırlardır ha. Savaş için özel üniformaları bilem vardır.

Paylaş: